• Ansökan om kommunal borgen

  Från och med årsskiftet kommer Tjörns kommun att ta över driften av Tjörns ishall i Rönnäng. Ägandet av anläggningen/byggnaden kommer att ligga kvar hos Stiftelsen Tjörns ishall. Tjörns kommun kommer att hyra anläggningen av stiftelsen. Ishallen planeras att renoveras, då anläggningen har ett stort renoveringsbehov. Förhoppningen är att renoveringen kommer igång under våren 2018. För att lösa finansieringen för renoveringen, rekommenderar Kultur- och fritidsnämnden att Tjörns kommun tecknar kommunal borgen på totalt 20 år till Stiftelsens Tjörns ishall för lån på maximalt 8, 8 Mkr. i samband med renovering av ishallen. Se beslut i KFN 171002; § 74 Drift och renovering av Tjörns ishall 2017/5 Fördjupad besiktning ?Projektengagemang Projektledning i Sverige AB (nedan kallad PE) har på uppdrag av Tjörns kommun utfört en fördjupad statusbesiktning av Tjörns ishall, för att tydligare klarlägga fastighetens fysiska skick, se bilaga A. Vid ett tidigare tillfälle har en översiktlig statusbesiktning av byggnaden genomförts av annan konsult. PE har inventerat fastigheten med avseende på byggnadsteknik, el- och VVS-installationer. Resultatet av besiktningen är avsedd att användas som underlag vid beslut om hallens framtida upprustnings- och renoveringsbehov. Besiktningsunderlaget ska ge information om uppskattad kostnad för nödvändiga renoveringar, fördelat på åtgärder som bör åtgärdas inom 0-2 år, 3-5 år, respektive 6-10 år. Förutsättningar Inventeringen är en fördjupad bedömning av den tekniska statusen. Den tekniska dokumentationen är inte granskad i detalj och eventuella krav från myndigheter gällande den pågående verksamheten i fastigheterna är inte kontrollerad. I uppdraget redovisas ej någon typ av miljöinventering. En sammanfattning av kostnadsbedömningarna baserade på besiktningen visar att renoveringsbehovet i anläggningen motsvarar ca.10,8 Mkr. Angivna kostnader PE är tydliga i sin rapport med att angivna kostnader inte har någon ambition att vara exakta, utan avser endast att ge en indikation på kostnadens storlek, vilken således kan komma att förändras om noggrannare analyser genomförs. Kostnadsuppskattning åtgärder Betraktaren skall känna till att utöver rovanstående kostnadsbedömningar, kan det tillkomma ytterligare kostnader till följd av de i rapporten föreslagna utredningarnas resultat. Projektledare/konsult? Innan renovering påbörjas avser Stiftelsen att anlita en projektledare/konsult. Konsultens uppdrag kommer att innefatta: A. Att fungera som stödfunktion till stiftelsen/företräda stiftelsen: - Vara rådgivande och stödja stiftelsens styrelse genom hela renoveringsprocessen - Företräda Stiftelsen i olika myndighetsfrågor - Företräda Stiftelsen gentemot entreprenörer och leverantörer - Företräda Stiftelsen i andra sammanhang som blir aktuella i renoveringsprocessen B. Vara ansvarig för förfrågningsunderlag och sammanställning av inkomna offerter Konsulten förväntas vara ansvarig för upprättandet av själva förfrågningsunderlaget. Renoveringen är tänkt att vara en totalentreprenad och innehålla allt från projektering till slutförd renovering samt slutbesiktning. Konsulten förväntas ta fram alla nödvändiga/tillhörande handlingar, såsom ritningar, AF, MF och TB, projektkalkyler enligt aktuell utgåva av AMA m.m. samt bistå med hjälp av tillståndsärenden, ledningsrätter, myndighetskontakter och miljöaspekter. Efter att förfrågningstiden har gått ut förväntas konsulten sammanställa inkomna offerter och förbereda materialet för utvärdering. Konsulten förväntas hantera all redovisning av projektet/byggprocessen enligt gällande regelverk. Projektledarens ersättning ska inrymmas i den totala renoveringskostnaden. Förfrågan, offertutvärdering och valt av entreprenör ?Efter att förstudien/ramen är gjord kommer förfrågningsunderlag att skickas ut till minst 3 entreprenörer. Efter granskning och analys av inkomna offertförslag väljer stiftelsen, med stöd av ovanstående konsult, ut det mest förmånliga offertförslaget och tecknar därefter avtal. Renoveringsråd? I samband med att förstudien/ramen tas fram, skapas ett ”renoveringsråd”, bestående av representanter från Rönnängs IK, Tjörns konståkningsklubb, stiftelsen, personalen och kommunen. Renoveringsrådets roll blir att vara ett bollplank för projektledaren/konsulten och stiftelsen. Renoveringsrådets representanter kommer också att ansvara för att förmedla information till och från sina respektive organisationer. Tanken med renoveringsrådet är att ge samtliga parter möjlighet att ta del av olika valmöjligheter och framföra den egna organisationens önskemål samt hålla den informerad om renoveringen och renoveringsprocessen. Beslut rörande renoveringen och renoveringsprocessen fattas av styrelsen för stiftelsen. Prioriterade renoverings-, till- och ombyggnadsområden? De områden som stiftelsen bedömer som mest akuta att renovera/bygga om/bygga till är: - Anläggningens tak – som vid besiktning visat stort renoveringsbehov - Ventilationen – efter genomförd miljöbalkstillsyn (Dnr 2014-2560-4) uppdagades att ishallen inte har ett godkänt ventilationssystem. Renovering/återställande har påbörjats under 2016 - Omklädningsrummen – sett både ur ett miljö- och ur ett intersektionalitetsperspektiv - Ny entré med både hiss och trappa – för att förbättra såväl tillgängligheten som utrymningsmöjligheterna - Skapande av personalutrymme – idag saknas såväl personaltoalett som omklädningsrum för personalen Dessutom behöver det påbörjade arbetet med energieffektivisering fortsätta. Ökad belåning? I samband med renoveringen kommer Stiftelsen behöva öka sin belåning. Stiftelsen avser att begränsa kostnaderna för renoveringen till max 10 Mkr. Stiftelsen har, av kultur- och fritidsnämnden erhållit 1 Mkr. som ett startbidrag för renovering. Stiftelsen avser att utröna eventuellt ytterligare möjligheter till extern finansiering/bidrag för att begränsa behovet av belåning. Stiftelsen avser att öka sin belåning med maximalt 8, 8 Mkr. och avser att amortera av den ökade belåningen på 20 år. Ansökan om kommunal borgen ?Mot bakgrund av ovanstående ansöker härmed Stiftelsen Tjörns ishall om kommunal borgen under totalt 20 år för lån på maximalt 8, 8 Mkr. i samband med tecknande av banklån för att finansiera renovering av ishallen. Tjörn 2017-11-09 Hans Kristensson?Ordförande Stiftelsen Tjörns ishall Rönnängs IK 5 jan 0kommentarer
 • Erbjudande från Frölunda

  Scandinavium - lördagen den 20 januari kl. 18:00 Frölunda vs. Luleå Pris: 80 kr/person För att ta del av erbjudandet, mejla antalet biljetter till Carina på kansliet carina.degerman@ronnangsik.se senast onsdag 17/1 kl. 13:00. OBS! Beställningen är bindande och biljetterna betalas på plats. Rönnängs IK 27 dec 2017 3kommentarer
 • Julhälsning

  Vi vill tacka alla våra spelare, ledare, föräldrar och övriga medlemmar för året som gått och samtidigt önska er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt Hockeyår. Styrelsen Rönnängs IK 21 dec 2017 0kommentarer
 • Tjejträff – Prova på hockey

  Tjejträff för alla tjejer som vill prova på ishockey. Befintliga spelare, spelare som har slutat och nya spelare är välkomna. Plats: Tjörns Ishall, Rönnäng Tid: Onsdag 27/12 kl 10.30-12 (Istid 11-11.50) Utrustning: Skridskor, hjälm, klubba och halsskydd. I ishallen finns det några skridskor, hjälm och klubba att låna. Behöver du låna, kom då i god tid. Du som har full utrustning tar med sig den. Frågor och anmälan görs till Gill Stjern. Mobil: 0707-673233 Mail: gillstjern@gmail.com Välkomna önskar Ledarna i Rönnängs IK Tjejlaget. Rönnängs IK 21 dec 2017 0kommentarer
 • Årets 2 kronasmatch.. uppdaterad sponsorlista 21/1

  Den 21 januari är det dags för säsongens 2-kronasmatch. Göteborgs IK kommer på besök och pucken släpps kl. 18:00. Hockeyskolan spelar i första periodpaus och Tjörns konståkningsklubb har uppvisning i den andra. Avtalet hittar hittar du på Rönnängs IKs hemsida under Marknad/2-kronasmatch Bjud nu in alla ni känner till en riktig publikfest! Våra sponsorer uppdateras här nedanför Anton Bergström Arkö räkor EU ventilation Fam K-L Bergström Fam Margareta Strömberg Fam Niklas Robertsson Fam Tobias Bergström FamTorbjörn Bergström Hans Ivarsson K svets Charterfrakt Ljud och bild center Stenungsund Lars Egedius Nordia Buss PK El Tjörns bostad Volvo Truckcenter BPS BESS Lövön JVT Ribeck bygg Fam Maria Karlsson Team Sportia Skärhamn JM EL STO-A Service Tjörns Markarbete AB Hermanssons truck & maskin AB Processbygg Bomans motor & maskin service AB Tjörns bilservice Kahls kaffe Honsbergs EL Panord Invest Fam Anders Janson Johan Rothlind Ucklums grus Petter Orvefors SB Grävtjänst Erik Bergström Apico AB Börje Johanisson Bygg Den franska kocken CO2 pro AB ENP Fender Media Betania Rönnäng GG116 Linda Alf Andersson Fam PD Processbygg Astrids fiskexport Bohusassuransen Tjörnvarvet Rameko Industriservice Bärgnings Nicklas assistanskåren I Hamna AB Rylanders EL i skärhamn AB Kottens måleri AB Bauer Apex industrial service AB KurrKurr Fam Bosse Andersson Carmona Sandberg och söner Ängegärde bygg AB Åstols fiskvagn Mc ventilation AB CUR Raymond bygg AB Västkustens brygg & transport Blomsterhavet Rönnäng Fam Orvefors Savoy Land & Sjöentrepenad Lindèns Begravningsbyrå AB Dekorex blommor AB JOO Bygg & Fastighetsservice ICA Supermarket Skärhamn Gym Access Rönnäng AB Pontus Karlsson Bjurfors Fastighetsbyrå AB Mulltorps Entrepenad AB Seniorbolaget Fam Pär Johanisson Lövön H-P och Lena Karlsson Salong E EMTAB Västkustens drivmedel & Energi AB Husqvarnabutiken Stenungsund, Orust motor Olsson & Axelsson Plåtslageri AB Ekonomiservice Hjälteby LÅAB Olssons Trävaror AB Blekets Bilservice AB Ica Supermarket Runes Hotell Nordevik Specter AB Roland Karlsson byggnadsfirma AB Holmevik Klädesholmen Fisk & Skaldjur XL Bygg och Fritid Skärhamn Tjörns Bryggteknik Presenthörnan Stenungsund JWR K-bil Lottens Kroppsvård Fam Owe Wallberg Kylkontroll Stendahls Bil Stenungsund Hjalmar Olssons trävaror Almö Livs Tjörn AB Salt & Sill Mossholmen Nr1(1988) Liberalerna Tjörn Per Jacobsson Byggnads AB Dan Lindberg bygg AB David Holmqvist Måleri AB Maud Sandberg Tjörns Sparbank Kylteknik Bohuslän AB Stansvikstappen AB G.A. Lindberg ChemTech AB Sigma Färg Fam Samuel Andersson Myggenäs Gård Budalens cykel o motor Fam Stefan Thedin Henry Allt i Allt AB Olsson Bygg och VENT BDO Klädesholmens Seafood Gilla Friskvård Mats Plåt AB Strandbergs fönsterputs och städ AB Rönnängs IK 14 dec 2017 0kommentarer
 • Visa fler nyheter