• Inför årsmötet.

  Här kommer två motioner och förslag på avgifter inför årsmötet den 11 Februari. Avgifter Konga SK 2018 Medlemsavgifter Avgift Passiv medlem 100kr Ungdom t.o.m. 17 år 150kr Aktiv senior 200kr Sektionsavgifter Ungdom t.o.m. 17 år 50kr Senior 100kr Elljusspåret Konga SK:s styrelse har tagit fram ett förslag på att enbart skötseln av det lilla elljusspåret skall fortsätta, vilket innebär att det stora kommer demonteras. Den primära anledningen är att inaktiviteten är för hög på det stora elljusspåret, vilket gör att många resurser kan besparas samt satsas på det lilla elljusspåret istället för att bibehålla kvalitén. Placeringsförslag årsmöte 2018 Konga SK:s styrelse har tagit fram ett placeringsförslag på en del av föreningens kapital för att öka möjligheterna till bättre riskjusterad avkastning än nuvarande placeringsform. Syftet är att stärka/öka kapitalet för framtida investeringar, vilket inte sker för stunden då kapitalet står på ett nollräntekonto. Safe Play är en företagsobligationsfond som ges ut av fondbolaget Case. Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på europeiska företagskrediter med hög kreditvärdighet, men kan även investera i företagskrediter med låg eller ingen kreditrating. Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive Exchange Traed Funds) samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Konga SK 22 jan 0kommentarer
 • Årsmöte

  Konga SK kallar till årsmöte söndagen den 11 Februari 2018 kl 13. Plats: Örmovallen, klubbstugan. Varmt välkomna. Konga SK 14 jan 0kommentarer
 • Tomtecupen 2017

  Konga har i år med tre st lag som spelar i Tomtecupen, Pool Pojkar 2006, Pool Pojkar 2009 och Pool Pojkar 2010. Nedan följer en länk för spelschemat. http://www.cupmate.nu/matcher.php?iCupID=12594&iClassID=8091&iGroupID=63304 http://www.cupmate.nu/matcher.php?iCupID=12594&iClassID=8094&iGroupID=63939 http://www.cupmate.nu/matcher.php?iCupID=12594&iClassID=8096&iGroupID=63940 Konga SK 23 dec 2017 0kommentarer
 • Medlemslotteri November 2017.

  Vinstnummer i medlemslotteriet November 2017. 1. Nr 99 2. Nr 87 3. Nr 12 KSK riktar ett stort grattis till vinnarna av November månads medlemslotteri 2017. Vinnarna kommer i sedvanlig ordning att bli kontaktade av Konga SK för vinstutlämning. Konga SK 22 nov 2017 0kommentarer
 • Medlemslotteri Oktober 2017.

  Vinstnummer i medlemslotteriet Oktober 2017. 1. Nr 14 2. Nr 54 3. Nr 121 KSK riktar ett stort grattis till vinnarna av Oktober månads medlemslotteri 2017. Vinnarna kommer i sedvanlig ordning att bli kontaktade av Konga SK för vinstutlämning. Konga SK 16 okt 2017 0kommentarer
 • Medlemslotteri September 2017.

  Vinstnummer i medlemslotteriet September 2017. 1. Nr 206 2. Nr 52 3. Nr 2 KSK riktar ett stort grattis till vinnarna av September månads medlemslotteri 2017. Vinnarna kommer i sedvanlig ordning att bli kontaktade av Kongas SK för vinstutlämning. Konga SK 17 sep 2017 0kommentarer
 • Familjegymnastik

  Varmt välkomna på familjegymnastik kl 11:00-12:00 nu på söndag i Örmoskolans gymnastiksal. Föräldrar och barngympa. Med vänlig hälsning Emmeli Uleskog. Konga SK 15 sep 2017 0kommentarer
 • Medlemslotteri Augusti 2017.

  Vinstnummer i medlemslotteriet Augusti 2017. 1. Nr 221 2. Nr 168 3. Nr 216 KSK riktar ett stort grattis till vinnarna av Augusti månads medlemslotteri 2017. Vinnarna kommer i sedvanlig ordning att bli kontaktade av Kongas SK för vinstutlämning. Konga SK 15 aug 2017 0kommentarer
 • Medlemslotteri Maj 2017.

  Vinstnummer i medlemslotteriet Maj 2017. 1. Nr 110 2. Nr 260 3. Nr 135 KSK riktar ett stort grattis till vinnarna av Maj månads medlemslotteri 2017. Vinnarna kommer i sedvanlig ordning att bli kontaktade av Kongas SK för vinstutlämning. Konga SK 15 maj 2017 0kommentarer
 • Medlemslotteri Apri 2017

  Vinstnummer i medlemslotteriet April 2017. 1. Nr 197 2. Nr 66 3. Nr 239 KSK riktar ett stort grattis till vinnarna av April månads medlemslotteri 2017. Vinnarna kommer i sedvanlig ordning att bli kontaktade av Kongas SK för vinstutlämning. Konga SK 22 apr 2017 0kommentarer
 • Visa fler nyheter