• GDPR, Hovås Hockey Club och integritetspolicy

  Idag träder EUs dataskyddsförordning (GDPR) i kraft som ersätter personuppgiftslagen. Därför och i enligt med förordningen informerar vi om den integritetspolicy föreningen tagit fram. Enligt förordningen ska enskildas rättigheter stärkas. Den som behandlar personuppgifter får motsvarande utökade skyldigheter att till exempel informera om hur personuppgifter hanteras med mera. Hovås Hockey Club har tagit fram en integritetspolicy som ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter. Ni kan läsa den här nedan och den finns även sparad på hemsidan under Föreningen. Integritetspolicy Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Hovås Hockey Club (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. Varför behandlar vi dina personuppgifter? För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.). Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: - Hantering av medlemskap i föreningen - Föreningsadministration - Deltagande i föreningens träningsverksamhet - Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet - Licenshantering - Ansökan om bidrag - Sammanställning av statistik och uppföljning - Utbildningar arrangerade av föreningen - Kontakt med medlem - Besök på vår hemsida - Publicering av material på hemsida och sociala medier - Tillträdesförbud (om tillämpligt) - Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt) Vilka delar vi personuppgifter med? Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. Ändamål med behandling - Laglig grund Hantering av medlemskap i föreningen - Avtal Föreningsadministration - Avtal Deltagande i föreningens träningsverksamhet - Avtal Licenshantering - Avtal Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet - Avtal Ansökan om bidrag - Rättslig förpliktelse Sammanställning av statistik och uppföljning - Allmänt intresse Utbildningar arrangerade av föreningen - Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke Kontakt med föreningen - Intresseavvägning Besök på vår hemsida - Intresseavvägning Publicering av material på hemsida och sociala medier - Intresseavvägning och ibland samtycke Tillträdesförbud - Rättslig förpliktelse Ordningsstörningar och otillåten påverkan - Rättslig förpliktelse Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Vilka rättigheter har du? Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: - Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för - Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket - Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas - Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen - Om personuppgifterna har behandlats olagligt - Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet - Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter . Om du vill veta mer Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. Hovås Hockey Club 25 maj 0kommentarer
 • Viktigt att uppdatera samtliga uppgifter hos Hovås Hockey

  Vi presenterar några nyheter som gäller samtliga medlemmar/spelare i Hovås Hockey Club. 1. VIKTIGT att ni uppdaterar era uppgifter vad avser mail och mobilnummer under er profil. Gäller samtliga spelare och självklart så är ni som målsmän ansvariga för att uppdatera era barns uppgifter om de är under 18 år. Detta för att v kommer att fakturera edlemsavgifter och träningsavgifter digitalt med start säsongen 2018/19. 2. GDPR innebär att Hovås Hockey Club anpassar sig och förhåller sig till nya GDPR lagen som börjar gälla imorgon 25/5 -18. 3. Här kan ni läsa mer om gdpr och Hovås Hockey Club´s laget.se sida. Vi eventuella frågor kan ni vända er till Jonas Levin på jonas.levin@hovashockey.com MVH Hovås Hockey Club 24 maj 0kommentarer
 • Finlands sak är vår!

  Hej alla, Jag har fått ett personligt brev från en finsk hockeyspelare som skall på utbytesår här i Göteborg. Tomi Maarni, 01:ornas tidigare tränare, har ställt frågan om vi kan ha någon familj med utrymme över och intresse att ta emot Cristian Takkunen född -01. Kontakta mig om ni är intresserade så skickar jag mer information och Cristians personliga brev. jonas.levin@hovashockey.com Tel. 0706-891901 Hovås Hockey Club 11 maj 0kommentarer
 • Markus Karlsson - vår nya målvakt A-lag Herr!

  Några snabba frågor efter dagens fyspass till Markus Karlsson våra nya målvakt i A-lag Herr. Varför blev det Hovås HC till slut? - Fick en bra första känsla av klubben samt ledarstaben i laget. Jag gillade tänket och upplägget. Vill också fortsätta med att utvecklas samt att jag behövde en ny utmaning och då passar HHC mig bra. Hur ser du på kommande säsong? - Måste erkänna att jag inte har järnkoll på laget ännu men vi är ett ungt lag och jag hoppas att bidra med min rutin (4 säsonger i Tvåan). Det känns som att vi har en tydlig bild om hur vi vill spela, och får vi ihop det, så kan vi överraska. Jag gillar också snacket och tankarna kring det defensiva spelet vilket passar mig som målvakt. Vad är dina styrkor som målvakt? - Jag är lugn och försöker att stå rätt i målet. Jobbar inte med yviga rörelser utan försöker hitta rätt position och stå i vägen för pucken. Just lugnet speglar mig också som person. Vad tror om Tvåan kommande säsong och HHCs möjligheter? - Tvåan ser ut att bli en jämnare och tuffare serie än förra året. Vill att vi spelar vårt tänkta spel så att vi hittar en trygghet i det och att vi inte visar för mycket respekt. Vi kan definitivt överraska då! Vi tackar Markus för dessa ord och ser fram emot att följa honom under säsongen! Herrlaget 8 maj 1kommentar
 • Årsmötet flyttat till 27/5 kl 15.00

  Varmt välkommen till årsmöte 27/5 Kl 15:00 Årsmötesagendan finns en vecka innan på hemsidan under Dokument. Övriga handlingar kommer att finnas vid årsmötet. Styrelsen har beslutat att flytta årsmötet då vi önskar att få ytterligare några roller besatta. I dagsläget saknar valberedningen följande nyval till styrelsaen. Uppdaterat - Ordförande - Valberedningens förslag: Jonas Levin - Kassör - Valberedningens förslag Camilla Wallin - PR/Kommunikation. - Sponsring/Arrangemang - Sammanhållande så att samtliga lag/ålderskullar tar in sponsorer till laget och föreningens kostnader i form av lokalhyra, istider och övriga kostnader. 1-3 ledamöter kommer att väljas från de yngre ålderslagen på kommande styrelsemöte efter årsmötet. Vänligen kontakta valberedningens ordförande Mikael Wallin på mikael.wallin@folkspel.se eller ring 070-535 37 82? för att anmäla ert intresse. Not. Hovås Hockey Club är en ideell förening och vi behöver er hjälp att leda föreningen framåt. Hovås Hockey har över 70 ideella ledare och en stor mängd ideellt arbetande föräldrar och nu behöver vi fyra till som kan hjälpa till inom ovan fyra områden. Kom ihåg att utan ideellt engagerade så existerar inte en förening, det gäller även Hovås så kontakta Mikael Wallin om ni vill hjälpa till. NI är viktiga för 437 spelare och deras utveckling i föreningen. Med vänlig hälsning Jonas Levin Ordförande Hovås Hockey Club Hovås Hockey Club 5 maj 0kommentarer
 • Sponsra våra camp-träningströjor

  Vi söker sponsorer till våra camp-träningströjor. Vid intresse vänligen hör av er till klubbens materialansvarig Martin Jävert - 0725297584, martin.javert@gmail.com. Tack! Hovås Hockey Club 5 maj 0kommentarer
 • Visa fler nyheter