Friends i samarbete med laget.se
- för en trygg idrott

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Friends utbildar och stödjer förskolor, skolor och idrottsföreningar i hela landet.
Visionen är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet. Under de kommande åren har Friends fått möjligheten att genom projektet Trygg idrott göra en extra kraftsamling inom idrotten som ska hjälpa idrottsföreningar att jobba långsiktigt och förebyggande mot kränkningar.

Samarbete med laget.se
Friends och laget.se har i och med projektet inlett ett samarbete för att idrotten ska bli en så positiv och trygg upplevelse som möjligt för barn och unga. Laget.se når idag ut till 70 000 föreningar och lag, vilket bidrar till att sätta trygghetfrågan på idrottens agenda. Laget.se har dagligen kontakt med idrottsföreningar och vet hur viktigt det är att föreningarna får hjälp med att jobba med trygghet och jämlikhet.

Mer om Friends
Vill du veta med om hur Friends arbetar inom idrotten eller projektet Trygg idrott se: http://friends.se/trygg-idrott

Friends