• Utrustning och skydd = Equipment and protection

    See below for short English translation. Hej alla barn och föräldrar i ALMTUNA HS! Vad kul att så många har anmält sig till start av ishockeyskolan den 6:e oktober! För att det ska vara roligt och tryggt på isen är det viktigt att barnen har korrekt utrustning när vi är på isen. Krav (av säkerhetsskäl) - Skridskor - Halsskydd - Hjälm. Vi rekommenderar starkt att ha galler på hjälmen Rekommenderas starkt - Bröst- och axelskydd - Armbågeskydd - Ishockeyhandskar - Höftskydd - Ben- och knäskydd - Damasker - Klubba för de som bemästrat skridskoåkningen :) Tipps - Var noggrann med att barnen har slipade skridskor innan ispasset. Nyköpta skridskor är oftast oslipad och behöver slipas inför första passet! Den 6:e oktober kommer lag AIS09 erbjuda slipning vid Gränby ishall, mot ett litet bidrag (25 kr) till laget (swish/kontant). De kommer att hålla på i lagets bod, i en av containrarna mellan hall A och hall C. Kontakta oss vid registrering (ingång hall A), så hjälper vi dig att hitta. AIS09 kommer att vara på plats mellan kl 10 (45 minuter innan första passet börjar) och 12:15 (en halvtimme efter sista passet börjar). Det kan vara många föräldrar som vill slipa skridskor, så kom i god tid! Intersport, XXL, Stadium slipar skridskor. Ibland erbjuder andra Almtuna-lag slipning vid ishallarna. - Gå aldrig med skridskor på hårda ytor, det förstör slipningen. Använd skydd istället. - Torka skridskorna efter åkning för att undvika rost. - Intersport, Sportringen och andra större idrottsaffärer brukar ha starterset med det mesta som behövs för att börja spela ishockey. - Märk utrustningen med namn på barnet samt (om plats finns) mobilnummer. English translation Hello children and parents, welcome to Almtuna Hockeyschool! It’s great that so many of you have registered, we will start on 6th of October. It should be safe and fun to be on the ice. That’s why it’s important that the children have correct equipment: Required (for safety reasons) - Ice skates - Neck protection - Helmet. We strongly recommend a helmet with face protection Strongly recommended: - Chest and shoulder protection - Elbow protection - Icehockey gloves - Hip protection - Leg- and knee protection - Leggings - Icehockey stick (for those who’ve mastered basic skating :) ) Good to remember: - Make sure before the first training that the kids have sharp ice skates. Ny skates are usually dull and need to be sharpened before the first training! On the 6th of October, team AIS09 offers to sharpen skates at Gränby, for a little contribution (25 kr) to their team (swish/cash). They will be in the team storage between hall A and hall C. Contact us at the registration (entry to hall A), to help you find them. AIS09 will be there from 10:00 to 12:15. There may be many parents who want to sharpen skates, so be early! Intersport, XXL, Stadium sharpen skates for about 50 kr. Sometimes other Almtuna teams will sharpen skates at Gränby icehockey halls. - Walking on hard surfaces (concrete, sand, stone, …) will damage the edge. ALWAYS use blade protection when walking on hard surfaces! - Dry the skates after use to avoid rust and corrosion. - Intersport (near Ikea), Sportringen and other large sports stores sell starter kits with “what you need” to get started with icehockey. - Label your equipment with the child’s name and (if space permits) mobile number. Hockeyskola 2 okt 15kommentarer
  • Föräldrar sitter bäst på läktaren =Parents on the grandstand

    Hej, förra säsongen blev det svårt med utrymme mellan grupperna, då det blev mycket folk i båset när barnen går på/av isen mellan grupperna. Vi rekommendera är att barnen byter om i omklädningsrummet, inte i båset. Vi som registrerar närvaro kommer peka ut vilket omklädningsrum Ishockeyskolan har bokat. Där finns plats att i lugn och ro klä på skydd och skridskor (inklusive skridskoskydd). Sen kan barnen GÅ till båset, och ta av skridskoskydd där. Vi har förståelse att några föräldrar vill vara i båset, men vår erfarenhet är att mår barnen bra av att få ett tydligt "Jag kommer att titta på från läktaren, och hämtar dig i båset efter avslutat träning". Det blir även mindre distraktion och lättare för barnen att fokusera på isen. Hi, last season we noticed that there were little space in the booth when the children were coming off and on the ice, between the two groups. We recommend that the children change in the lockerroom. We who register all participants, will show you wich lockerroom is apointed to us. There you can change in your own pace. After that the children kan walk to the booth and remove the skate guards. We understand that you as a parent want to be by the ice, in the booth, but our experience is that the children are best off when told "I'll be watching you from the grandstand and I'll pick you up after the practice". It is also a lesser distaction and easier for the children to focus on the ice. Hockeyskola 1 okt 0kommentarer
  • Svenska Ishockeyförbundets Föräldrafolder

    På laget.se finns en bra folder med information för föräldrar. English: There is a folder with useful information for parents to beginning Hockey-stars. It's only available in Swedish, but it's a great occasion to practice your Swedish! Gå in under Mer->Dokument ->Föräldrafoldern. Hockeyskola 1 okt 0kommentarer
  • Visa fler nyheter